Thuộc Bộ: 彳[XÍCH] 走[TẨU]
Âm ON : ト
Âm KUN : いたずら あだ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Người theo dõi chạy (走) trên đường.

KANJI LIÊN QUAN