Thuộc Bộ: 彳[XÍCH]
Âm ON : トク
Âm KUN : え.る う.る
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Mặt trời rọi sáng đường đi hơi thốn nhưng vẫn có lợi

KANJI LIÊN QUAN