Thuộc Bộ:
Âm ON : シン
Âm KUN : こころ -ごころ
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Trái tim của tôi đang đập.

KANJI LIÊN QUAN