Thuộc Bộ: 心[TÂM] 丿[PHIỆT, TRIỆT]
Âm ON : ヒツ
Âm KUN : かなら.ず
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng trái tim của bạn (心).