Thuộc Bộ: 忄[TÂM] 夬[QUÁI]
Âm ON : カイ
Âm KUN : こころよ.い
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Nếu em Khoái ai thì cứ Quyết(決) bỏ nước(水) theo Tâm(心) mà làm!

KANJI LIÊN QUAN