Thuộc Bộ: 今[KIM] 心[TÂM]
Âm ON : ネン
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Bây giờ(今) ,tôi đang nghĩ về bạn.

KANJI LIÊN QUAN