Thuộc Bộ: 奴[NÔ] 心[TÂM]
Âm ON : ド ヌ
Âm KUN : いか.る おこ.る
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Người phụ nữ(女) tức giận với tôi.