Thuộc Bộ: 忄[TÂM] 布[BỐ]
Âm ON : フ ホ
Âm KUN : こわ.い こわ.がる お.じる おそ.れる
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Người mặc áo quan trong tâm luôn bồn chồn lo lắng ngày mất nhà mặt phố

KANJI LIÊN QUAN