Thuộc Bộ: 田[ĐIỀN] 心[TÂM]
Âm ON : シ
Âm KUN : おも.う おもえら.く おぼ.す
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Trên cánh đồng(田),tôi nghĩ về người tôi yêu từ trái tim(心).

KANJI LIÊN QUAN