Thuộc Bộ: 心[TÂM]
Âm ON : キョウ
Âm KUN : おそ.れる おそ.る おそ.ろしい こわ.い こわ.がる
Cấp độ : N3
Cách nhớ
PHÀM là người làm CÔNG thì TÂM lúc nào cũng KHỦNG hoảng, lo sợ bị thất nghiệp

KANJI LIÊN QUAN