Thuộc Bộ: 耳[NHĨ] 心[TÂM]
Âm ON : チ
Âm KUN : は.じる はじ は.じらう は.ずかしい
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Thật là một sự xấu hổ nếu bạn không lắng nghe tiếng nói từ trái tim của bạn (心).