Thuộc Bộ: 自[TỰ] 心[TÂM]
Âm ON : ソク
Âm KUN : いき
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Để giữ cho nhịp đập trái tim(心) của chính(自) bạn,bạn phải thở