Thuộc Bộ: 非[PHI] 心[TÂM]
Âm ON : ヒ
Âm KUN : かな.しい かな.しむ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Trái tim tôi (心) thì buồn vì chàng trai ở phía sau quầy bar.