Thuộc Bộ: 相[TƯƠNG, TƯỚNG] 心[TÂM]
Âm ON : ソウ ソ
Âm KUN : おも.う
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Người mà MẮT và TIM hay treo ngược cành CÂY là người hay TƯỞNG tượng

KANJI LIÊN QUAN