Thuộc Bộ: 音[ÂM] 心[TÂM]
Âm ON : イ
Âm KUN :
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Lắng nghe âm thanh(音) của trái tim(心) để biết suy nghĩ của bạn

KANJI LIÊN QUAN