Thuộc Bộ:
Âm ON : アイ
Âm KUN : いと.しい かな.しい め.でる お.しむ まな
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Bàn Tay dùng Khăn sưởi ấm Trái Tim từ phía sau.(chảo mịch tâm truy)

KANJI LIÊN QUAN