Thuộc Bộ: 咸[HÀM, GIẢM] 心[TÂM]
Âm ON : カン
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tôi cảm thấy bị sốc khi nhìn thấy một người đàn ông với một vũ khí.

KANJI LIÊN QUAN