Thuộc Bộ: 忄[TÂM] 貫[QUÁN]
Âm ON : カン
Âm KUN : な.れる な.らす
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Có tiền có ruộng đất con tim sẽ quen dần

KANJI LIÊN QUAN