Thuộc Bộ:
Âm ON : コ
Âm KUN : と
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đây là thể hiện của một cái cửa

KANJI LIÊN QUAN