Thuộc Bộ: 戸[HỘ] 大[ĐẠI, THÁI]
Âm ON : レイ
Âm KUN : もど.す もど.る
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Anh ấy đã trở nên to lớn(大) và đã trở lại .Bây giờ anh ấy đang ở cửa(戸).

KANJI LIÊN QUAN