Thuộc Bộ: 戸[HỘ] 斤[CÂN, CẤN]
Âm ON : ショ
Âm KUN : ところ -ところ どころ とこ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tôi đánh dấu cửa (戸) với một cái rìu để chỉ ra. Đây là một địa điểm

KANJI LIÊN QUAN