Thuộc Bộ:
Âm ON : シュ ズ
Âm KUN : て て- -て た-
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Đây là thể hiện của bàn tay

KANJI LIÊN QUAN