Thuộc Bộ: 扌[THỦ] 殳[THÙ]
Âm ON : トウ
Âm KUN : な.げる -な.げ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tôi ném hòn đá với tay của tôi.