Thuộc Bộ: 扌[THỦ] 旦[ĐÁN]
Âm ON : タン
Âm KUN : かつ.ぐ にな.う
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Tự tay đảm đương 1 ngày