Thuộc Bộ: 扌[THỦ] 合[HỢP, CÁP, HIỆP]
Âm ON : シュウ ジュウ
Âm KUN : ひろ.う
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Tôi đã tìm lại được hoá đơn 10.000 yên từ thùng rác