Thuộc Bộ: 扌[THỦ] 寺[TỰ]
Âm ON : ジ
Âm KUN : も.つ -も.ち も.てる
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Tôi đến chùa (寺) tổ chức cầu nguyện.

KANJI LIÊN QUAN