Thuộc Bộ: 扌[THỦ] 旨[CHỈ]
Âm ON : シ
Âm KUN : ゆび さ.す -さ.し
Cấp độ : N3
Cách nhớ
suốt ngày giơ tay “chuỷ” đạo người khác.