Thuộc Bộ: 扌[THỦ] 舎[XÁ]
Âm ON : シャ
Âm KUN : す.てる
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Tôi bỏ rác vào thùng vào các ngày thứ bảy(土).