Thuộc Bộ: 十[THẬP] 又[HỰU]
Âm ON : シ
Âm KUN : ささ.える つか.える か.う
Cấp độ : N3
Cách nhớ
lại có 10 cái chi nhánh :))

KANJI LIÊN QUAN