Thuộc Bộ: 貝[BỐI] 攴[PHỘC]
Âm ON : ハイ
Âm KUN : やぶ.れる
Cấp độ : N3
Cách nhớ
BẠI trận mất tiền bị đánh