Thuộc Bộ: 亠[ĐẦU] 乂[NGHỆ]
Âm ON : ブン モン
Âm KUN : ふみ あや
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Một mô hình trên chiếc bình cũ đã trở thành một nhân vật

KANJI LIÊN QUAN