Thuộc Bộ: 米[MỄ] 斗[ĐẤU, ĐẨU]
Âm ON : リョウ
Âm KUN :
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Bạn đo gạo (米) và các thành phần khác trên thang điểm.

KANJI LIÊN QUAN