Thuộc Bộ: 斤[CÂN, CẤN]
Âm ON : ダン
Âm KUN : た.つ ことわ.る さだ.める
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Cầm cái RỪU chặt hạt GẠO ra từng ĐOẠN

KANJI LIÊN QUAN