Thuộc Bộ: 斤[CÂN, CẤN]
Âm ON : シン
Âm KUN : あたら.しい あら.た あら- にい-
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Để bắt đầu một cái gì đó mới , bạn đứng lên (立), và chặt gỗ (木) với một cái rìu.

KANJI LIÊN QUAN