Thuộc Bộ: 方[PHƯƠNG]
Âm ON : リョ
Âm KUN : たび
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Hai người đang đi du lịch theo hướng dẫn của một lá cờ.

KANJI LIÊN QUAN