Thuộc Bộ: 方[PHƯƠNG]
Âm ON : ゾク
Âm KUN :
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Dưới lá cờ, người bảo vệ gia đình của họ với mũi tên (矢) của họ

KANJI LIÊN QUAN