Thuộc Bộ: 日[NHẬT, NHỰT] 十[THẬP]
Âm ON : ソウ サッ
Âm KUN : はや.い はや はや- はや.まる はや.める さ-
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Thật là sớm khi dậy vào lúc mười(十) giờ ngày chủ nhật(日).

KANJI LIÊN QUAN