Thuộc Bộ: 日[NHẬT, NHỰT]
Âm ON : シュン
Âm KUN : はる
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Mùa xuân đã đến.Ba(三) người(人) nhìn về mặt trời(日).

KANJI LIÊN QUAN