Thuộc Bộ:
Âm ON : マイ バイ
Âm KUN : くら.い むさぼ.る
Cấp độ : N3
Cách nhớ
ngày chưa đủ tuổi làm gì cũng ngu muội

KANJI LIÊN QUAN