Thuộc Bộ: 尺[XÍCH] 旦[ĐÁN]
Âm ON : チュウ
Âm KUN : ひる
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Chúng tôi trú mình trong bóng râm ban ngày khi mặt trời (日)lên cao

KANJI LIÊN QUAN