Thuộc Bộ: 日[NHẬT, NHỰT] 寺[TỰ]
Âm ON : ジ
Âm KUN : とき -どき
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Trong ngày,mọi người thường đánh chuông ở trong một cái đền để thông báo thời gian

KANJI LIÊN QUAN