Thuộc Bộ: 日[NHẬT, NHỰT] 免[MIỄN, VẤN]
Âm ON : バン
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Đứa trẻ vội vàng trở về nhà trước buổi tối