Thuộc Bộ: 日[NHẬT, NHỰT] 音[ÂM]
Âm ON : アン
Âm KUN : くら.い くら.む くれ.る
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Ở trong bóng tối và bạn có thể nghe thấy âm thanh(音).