Thuộc Bộ: 莫[MẠC, MỘ, MẠCH, BÁ] 日[NHẬT, NHỰT]
Âm ON : ボ
Âm KUN : く.れる く.らす
Cấp độ : N3
Cách nhớ
2 nghĩa chính: - Kiếm sống, mưu sinh, sinh sống. đồng nghĩa 稼ぐ 住む . - Kết thúc của 1 khoảng thời gian. đặc biệt với mùa 秋の暮れ. Cách nhớ: cây Cỏ ( 艹 THẢO) có nhiều ánh nắng Mặt Trời (日日 NHẬT) thì càng phát triển To (大 ĐẠI) và Sống (暮 Mộ) tốt. .Tâm Sinh Tính