Thuộc Bộ: 日[NHẬT, NHỰT]
Âm ON : ボウ バク
Âm KUN : あば.く あば.れる
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Cộng đồng Nước Nhật rất hiếm khi xảy ra BẠO động