Thuộc Bộ:
Âm ON : アイ
Âm KUN : くら.い
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tình ái vào một ngày mập mờ khó hiểu

KANJI LIÊN QUAN