Thuộc Bộ: 日[NHẬT, NHỰT]
Âm ON : ヨウ
Âm KUN :
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Bắt đầu của một ngày,những con chim hót "piyo-piyo"

KANJI LIÊN QUAN