Thuộc Bộ: 月[NGUYỆT]
Âm ON : ユウ ウ
Âm KUN : あ.る
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Mặt trăng(月) thì tồn tại,nhưng không ai có thể chạm vào nó

KANJI LIÊN QUAN