Thuộc Bộ: 月[NGUYỆT]
Âm ON : フク
Âm KUN :
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Dưới ánh trăng (月), bạn treo quần áo của bạn

KANJI LIÊN QUAN