Thuộc Bộ: 王[VƯƠNG, VƯỢNG]
Âm ON : ボウ モウ
Âm KUN : のぞ.む もち
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Nguyện vọng của vua là chị nguyệt tử vong

KANJI LIÊN QUAN